Articles by mherohan

Ժողովրդաիշխանությունը կապիտալիստական Հայաստանում

Ժողովրդաիշխանությունը կապիտալիստական հասարակարգում՝ պատրանք և աչքակապոց է։ Այդ հասկացությունը օգտագործվում է ժողովրդին խաբելու և ցնորական վիճակում պահելու համար։ Իրականում, ժամանակակից կապիտալիստական աշխարհում գործում է անդրազգային ֆինանսա-տնտեսական կորպորացիաների և նրանցից կերակրվող քաղաքական էլիտարների դիկտատուրան, որի խառնարանում է հայտնվել փոքրիկ Հայաստանը։ Ինչպե՞ս կարող է ՀՀ ժողովրդաիշխանություն կայանալ, եթե բացակայում է այդ իշխանության…

Read More